εκδόσεις Ιωλκός

«Η σμίλη των πελάγων», Χρυσούλα Β. Δημητρακάκη

Σε κάθε της ποίημα, η κάθε λέξη, είναι προσεκτικά διαλεγμένη και έντεχνα τοποθετημένη. Έτσι καθένα από αυτά αποτελεί ένα εφαλτήριο από το οποίο ο νους του αναγνώστη ξεκινά μικρές ή μεγαλύτερες διαδρομές.