Το τελευταίο μυστήριο

Το τελευταίο μυστήριο


π. Δημήτριος Β. Τζέρπος
Εκδόσεις Ουρανός
Τιμή Πώλησης: 11,00€
Κατηγορία: Γενικών γνώσεων
Ημ. Έκδοσης: 12/2012
Ηλικία: 18+
Σελίδες: 176

• Το βιβλίο εμπλουτίζει τις εκδόσεις Ουρανός με ένα ακόμα δοκίμιο που, αυτή τη φορά, έχει αμιγώς ορθόδοξο-χριστιανικό ενδιαφέρον και μπορεί να ελκύσει αναγνώστες της ευρύτερης σχετικής γραμματείας.
• Εξετάζει ένα κεφαλαιώδες ζήτημα (αποτέφρωση ή ταφή) το οποίο, μέχρι τώρα, συνιστούσε αξιοπρόσεκτο κενό στην υπάρχουσα βιβλιογραφία.

Στή μετά χεῖρας μελέτη ἐξετάζουμε τή στάση τῆς Ορθόδοξης Ἐκκλησίας ἔναντι τῆς ἀποτέφρωσης τῶν νεκρῶν, οπως ἡ στάση αὐτή προσδιορίζεται κυρίως ἀπό τό πνεῦμα τῆς Νεκρώσιμης Ἀκολουθίας πού ψάλλεται κατά τήν τελευτή τῶν ορθοδόξων χριστιανῶν. Πρόκειται γιά τήν ἀκολουθία ἐκείνη, τήν οποία ο ἐθνικός μας ποιητής Κ. Παλαμᾶς θεωρεῖ «δεῖγμα τῶν ὡραιοτέρων καί ὑψηλοτέρων τῆς ἑλληνικῆς χριστιανικῆς ποιήσεως», ο μέγας διδάσκαλος τῆς «ἱστοριονομίας» Σ. Ζαμπέλιος χαρακτηρίζει ὡς «αὐτόματον ἐξεικόνισμα τοῦ Εὐαγγελίου» καὶ ο ἀείμνηστος πρωτοπρεσβύτερος Κ. Καλλίνικος ότι ἀποτελεῖ «τὴν πλουσιωτέραν, ποικιλωτέραν, δραματικωτέραν, καὶ περιπαθεστέραν ἐξ όλων μας τῶν ἀκολουθιῶν». Κυρίως όμως ἡ Νεκρώσιμη Ἀκολουθία ἐκφράζει κατά ἕνα μοναδικό τρόπο ολόκληρη τήν περί ἐκκλησιαστικῆς ταφῆς τῶν νεκρῶν Ορθόδοξη θεολογία, όπως αὐτή συνοψίζεται στούς ἐπιγραμματικούς λόγους τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου: «Κηδεύσομεν τοὺς ἀπελθόντας ὡς καὶ ἡμῖν καὶ ἐκείνοις συμφέρει πρὸς δόξαν Θεοῦ». Σήμερα, πού τό γνωστό καί ἀπό τήν ἀρχαιότητα φαινόμενο τῆς «ἀπόρριψης» τῶν νεκρῶν ἐπανεμφανίζεται μέ τό σκληρό πρόσωπο τῆς ἀποτέφρωσής τους, ἡ Νεκρώσιμη Ἀκολουθία, ὡς τό «τελευταῖο μυστήριο», ἀποδεικνύει ότι ἡ Ορθόδοξη Ἐκκλησία δέν ἔπαυσε καί δέν θά παύσει ποτέ όχι μόνο νά ομιλεῖ περί τῆς «πολλῆς ἡδονῆς» πού ἔχει ἡ ἐνασχόλησή της μέ τούς νεκρούς, ἀλλά καί νά τούς προπέμπει στόν τάφο μέ ἕναν ἀσπασμό, όπως ἀκριβῶς κάνει κάθε στοργική μητέρα πού βάζει τά παιδιά της νά κοιμηθοῦν. Αὐτό ἀκριβῶς τό ἀναστάσιμο ἦθος τῆς ἐκκλησιαστικῆς ταφῆς τῶν νεκρῶν, πού ἀνάγεται σέ περιωπή δόγματος, προσπαθοῦμε νά ἀναδείξουμε στίς σελίδες τοῦ παρόντος πονήματος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *