Ιδιότητα του πολίτη: Πολιτικός λόγος, ιστορία και κανόνες σε συγκριτικές προοπτικές

Ιδιότητα του πολίτη: Πολιτικός λόγος, ιστορία και κανόνες σε συγκριτικές προοπτικές


Επιµέλεια: Γεράσιµος Κουζέλης, ∆ηµήτρης Χριστόπουλος
Εκδόσεις Πατάκη
ΣΕΙΡΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ISBN: 978-960-16-4537-7
ΣΧΗΜΑ: 17X24
ΣΕΛΙ∆ΕΣ: 288
ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: 19,90€
ΠΡΩΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Η ιδιότητα του πολίτη µπήκε εσχάτως µε πανηγυρικό τρόπο την ελληνική πολιτική και ακαδηµαϊκή ηµερήσια διάταξη, ως ζήτηµα ιθαγένειας. Η νοµοθετική µεταρρύθµιση του 2010 σηµατοδότησε ένα στρατηγικό επαναπροσανατολισµό του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Η συζήτηση που πυροδότησε η πρόσφατη διαρροή τον τύπο τµηµάτων της απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας που κηρύττει αντισυνταγµατικές κρίσιµες διατάξεις του νόµου αυτού έδωσε νέα πνοή στις δηµόσιες αντιπαραθέσεις σχετικά µε την ελληνική ιθαγένεια.
Συµβολή στον δηµόσιο διάλογο σχετικά µε το θέµα αποτελεί ο παρών συλλογικός τόµος. Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται µια διεπιστηµονική προσέγγιση της ιδιότητας του πολίτη στη βάσησ διαφορετικών εθνικών εµπειριών στην Ευρώπη και στην Αµερική, ενώ αναδεικνύεται η σύγχρονη προβληµατική της ιθαγένειας ως στοιχείου ενσωµάτωσης των µεταναστών στις κοινωνίες υποδοχής τους.
Στον τόµο συµβάλλουν µερικοί από τους πιο έγκριτους Έλληνες και ξένους ερευνητές και επιστήµονες αναφορικά µε το θέµα. Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες. Οι ενότητες αυτές επιχειρούν να εισαγάγουν στην ελληνική βιβλιογραφία τον σχετικό µε την ιδιότητα του πολίτη προβληµατισµό, όπως αυτός φαίνεται να διαµορφώνεται βιβλιογραφικά και ερευνητικά στην Ευρώπη επί των ηµερών µας από τη νοµική θεωρία και τη συγκριτική πολιτική, την ιστορία και τη φιλοσοφία.
Το πρώτο µέρος, Η ιδιότητα του πολίτη στην Ευρώπη: κτήση και απώλεια, φιλοδοξεί να εισαγάγει τη σύγχρονη ευρωπαϊκή προβληµατική διά της συγκριτικής παρουσίασης των πρακτικών κτήσης και απώλειας ιθαγένειας των κρατών-µελών και διά της αναφοράς την ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως επικουρικής ιδιότητας δίπλα στις υπηκοότητες των κρατών-µελών.
Το δεύτερο µέρος, Ιστορία και συγκυρία της ελληνικής ιδιότητας του πολίτη, εστιάζει στα καθ’ ηµάς. Η κατανόηση της σύγχρονης συγκυρίας της ιδιότητας του πολίτη στην Ελλάδα προϋποθέτει τη γείωση στο παρελθόν και την εµβάθυνση στην ιστορική κληρονοµιά.
Τα κείµενα του τρίτου µέρους, Συγκριτικές προσεγγίσεις, εξετάζουν συγκριτικά τις πολιτικές διαστάσεις των µηχανισµών απόδοσης και στέρησης ιθαγένειας. Η εξέταση αυτή δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης των ιδιαιτεροτήτων την ιστορικά και τοπικά προσδιορισµένη διαµόρφωση των µηχανισµών αυτών αλλά και των κοινωνικών συνεπειών της λειτουργίας τους.
Το τέταρτο µέρος, Η ιδιότητα του πολίτη µεταξύ δικαιωµάτων και αποκλεισµών, αναφέρεται στον λόγο που ορίζει την ιδιότητα του πολίτη και στους λόγους που αξιοποιούν ή αναπαράγουν τον ορισµό αυτό, εγκαθιστώντας και νοµιµοποιώντας κοινωνικές διακρίσεις.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *